Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirmesi Projesi (UYEP) Açılış Konferansı Gerçekleştirildi.

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Açılış Konferansı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in de katılımı ile 8 Nisan 2011 günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” (UYEP) açılış konferansı 6 Nisan2011 tarihinde Sheraton Otelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr.Sayın Ömer DİNÇER’in de katılımıyla gerçekleştirildi. VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında 111 proje içerisinden projemiz ile birlikte hibe almaya hakkazanan 26 kuruluş ile Mart 2011 itibariyle sözleşmeler imzalanmış ve toplam 6,618,000 Euro tutarında bir bütçe tahsis edilmiştir.

İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmak UYEP’in ulaşmayı amaçladığı genel hedeflerdir. UYEP’in özel amacı ise AYÇ ile uyumlu, tüm seviyelerde ölçme, değerlendirme ve belgelendirme için uygun bir sistem geliştirerek meslek standartları temelinde verimli ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve işletilmesi için MYK ve Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri’nin (VOC-TEST Merkezleri) desteklenmesidir.

Açılış toplantısına İstihdamın Anahtarı: ATSO  Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSOMESEM) projesi adına Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Kenan ÇELİK ve Proje Asistanı Tolga Cenk TÜRK katılmıştır.

Sayın Bakan hibe alan kurum/kuruluşların temsilcilerini kutlamış ve projelerini başarıyla tamamlamalarını temenni etmiştir.

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Galeri

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap