İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Projesi” Basın Açıklaması 6 Mayıs 2011 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde hazırlanan “İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Projesi”, proje ortakları Alanya, Manavgat, Fethiye ve Bodrum Ticaret ve Sanayi Odaları, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği ve iştirakçileri İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda konuşma yapan ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, ATSO’nun istihdama ve mesleki eğitime yönelik çalışmaları kapsamında turizm sektörünün yiyecek – içecek hizmetleri alt sektör gruplarına yönelik olarak “İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi” Projesi ile Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından açılan VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı’na başvurduğunu anlatan Budak, programa kabul edilen projenin 270.989 avro’luk bütçesinin, yüzde 90’lık (243.890 avro) kısmının Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından destekleneceğini bildirdi.

Projenin uygulama süresinin 24 ay olduğunu belirten Budak, Proje’nin Alanya, Manavgat, Fethiye ve Bodrum Ticaret ve Sanayi Odaları, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Projenin amacı veizlenecek süreç

ATSO Başkanı Budak, projenin amacı ve izlenecek süreçle ilgili şu bilgileri verdi;

Ülkemizde eğitimle kazandırılan mesleki becerinin belgelendirilmesi konusunda sıkıntılar var. Bu sıkıntıyı gidermek amacı ile Ulusal Yeterlilik Sistemine (UYS) dayalı meslek standartları geliştirme, beceri sınav ve belgelendirme merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa Birliğindeki birçok ülke mesleklerin standartlarını ve yeterlilik kriterlerini belirlemiş durumda. Bizim bu konuda eksikliğimiz var. Merkezi bir sınav sisteminin bulunmaması nedeni ile kişiler mesleki yeterliliklerini geçerliliği olan objektif bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile belgelendirememekteler. Böyle olunca da eleman arayan, aradığı özelliklere sahip çalışanı bulmakta zorlanırken, iş arayan da sahip olduğu mesleki yeterliliği göstermekte sorun yaşıyor. İşveren istediği özelliklere sahip bir çalışan bulamadığı için ayrıca meslek içi eğitimin yarattığı maddi külfete de katlanmak zorunda kalıyor, çalışan da edindiği bilgileri kullanamayacağı bir işe girmenin sıkıntısını yaşıyor.

Ülkemizdebu eksikliğin giderilmesi için ulusal yeterlilik sisteminin oluşturulması öngörülmüş ve bu amaçla 2006 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuştur. Bu kurum teknik ve meslekî alanlarda ulusal standartları ve yeterlilikesaslarını belirlemekte; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.

Bizde bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylanmış meslek standartlarına göre turizm sektörünün yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektör grubunda servis yöneticisi (Seviye 5), servis görevlisi (Seviye 2,3 ve 4), bar görevlisi (Seviye 4)  meslek gruplarında yeterlilikleri belirleyen, ölçen, değerlendiren ve belgelendiren ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi’ni(AMESEM) kuracağız. Böylece mesleki yeterlilikler oluşturularak, seviyeler ortaya konacak. Örneğin alt düzeyde servis elemanına ihtiyaç duyan işletme sahibi Seviye-2 belgesine sahip, daha yüksek mesleki beceriye ihtiyaç duyan birişletme sahibi de Seviye 4 belgesini taşıyan bir servis görevlisini arayacakve işe alabilecek. Çalışanlar da sahip oldukları sertifika ile yeterliliklerini belgeleyecek ve kolayca iş bulabilecekler.

3 meslek ve 5 seviyede pilot uygulama

Proje kapsamında izleyeceğimiz süreç şöyle olacak: Öncelikle konu hakkında farkındalık yaratılması için bilgilendirme toplantıları, görünürlük materyallerinin hazırlanması gibi bir dizi faaliyet düzenlenecek. Ulusal Mesleki Yeterlilikleri Hazırlama Komitesi, Soru Hazırlama Komitesi, SınavDeğerlendirme Komitesi ve Program Komitesi oluşturulacak. ISO 17024:2003 Personel Belgelendirme ve Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite olunacak ve ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi’nin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak tanınması sağlanacak.

Ulusal Yeterlilikleri hazırlanan 3 meslek ve 5 seviyede pilot uygulama ile 140 kişi ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSOMESEM) tarafından uygulamalı sınav ile belgelendirilecektir.

Proje bittiğinde de bu merkez yiyecek içecek sektör grubundaki mesleklere yönelik ölçme ve değerlendirme merkezi olarak kişilere ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sertifika kazandırmaya devam edecektir. Ayrıca proje ortaklarımızın da desteğiyle sertifikasyon sistemini Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yaygınlaştıracak ve alanımızda yani yiyecek içecek sektöründe tüm Türkiye’ye hizmet vermeye başlayacağız. Böylece Seviye 4 sertifikasına sahip bir servis görevlisi, bu belgesi ile dil şartını sağladığı takdirde Avrupa Birliği ülkelerinde de mesleki yeterliliğini belgelendirerek iş bulabilecektir.”

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Galeri

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap