Başvuru Aşamaları

Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Başvuru Sahipleri ile İlgililere Bildirim

Adayın başvurusunda, başvuruda bulunduğu sınavla ilgili ön yeterlilik şartı aranmamakta olup; her bir yeterlilik birimi için ekler kısmında tavsiyeler yer alır. Tüm yeterlilikler www.myk.gov.tr adresinde; yetki kapsamında yer alan yeterlilikler ise www.atsomesem.org.tr web sayfasında yayınlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ve personel belgelendirme süreci hakkında ATSO MESEM Memuru, Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi, Belge Karar Verici, her türlü bilgiyi prosedürlere, MYK Usul ve Esasları ile TÜRKAK süreçlerine uygun olarak vermekle yetkilidir. 

MESEM biriminde, başvurular web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı yöntem ile yapılmaktadır.

Başvuruların Web Sitesi Üzerinden Alınması, Değerlendirilmesi 

Aday adayları www.atsomesem.org.tr veya www.atso.org.tr web adresleri üzerinden http://portal.atsomesem.org.tr  linkinden kullanıcı kaydı yapmak sureti ile sistem girişlerini sağlarlar. Ön kaydın alınabilmesi için aday adayları, giriş bölümünde yer alan “Kayıt Olun” linkine tıklayarak yeni kullanıcı formunu doldurur, bu formda;

Ad soyad

Kullanıcı fotoğrafı 

Kullanıcı Adı

E-posta

Şifre 

bilgileri bulunmaktadır. Aday adayları, ATSO MESEM yazılımı üzerinden kendilerine gönderilen kontrol maillerini onaylamaları sonucunda adayın ön kaydı tamamlanır.

Kullanıcı adı ve şifrelerini girmek sureti ile sisteme giriş sağlanır. Aday adayları tanımlanmış sınav takvimi üzerinden başvuru işlemini seçerek açılmış olan sınavlara, sınav başvurularını yapabilirler. Açılmış olan sınav takvimi yoksa ilgili sınav için belge başvurusu modülünden girilerek istenilen yeterliliğin yanında yer alan başvuru yap butonu tıklanır. Daha sonra aday adayları ön başvuru yapmak istiyorum butonunu onaylanarak sistem üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştirirler. ATSO MESEM tarafından yeni oluşturulan sınav takvimi adaylara web sayfası üzerinden veya elektronik ortamda bildirilerek açılan sınavlara başvurmaları istenir. Sisteme ön kayıtları ve başvuru talepleri alınan aday adaylarının aday statüsüne geçmesi, MESEM Müdürünün onayına istinaden gerçekleşir. Adaya, başvurunun onaylandığına dair elektronik posta gönderilir. 

Aday adaylarının, aday statüsüne geçebilmeleri için aşağıdaki ilgili evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten 1 gün öncesine kadar MESEM Birimine teslim etmesi gerekmektedir. Sınav saatine kadar sınava katılacak olan adaylarda ATSO MESEM, MYK’a bildirmek şartı ile değişiklik yapabilir. 

Başvuru Evrakları:

1.Nüfus cüzdan fotokopisi

2.Adaya ait 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde ön profilden çekilmiş)

3.Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı

4.Varsa öğrenim durumunu gösteren belge (Servis Görevlisi S2 için zorunlu)

5.MESEM Sınav Başvuru Formu ıslak imzalı sureti

6.Logo/Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi (Belge Almaya Hak Kazanılması durumunda sözleşme şartları geçerli olacaktır.)

Aday adaylarının ücretlerini web sayfası üzerinden online olarak ATSO MESEM hesap numarasına, kredi kartı,  banka havale/EFT yöntemi ile yatırarak belgelerini teslim etmeleri durumunda, MESEM Müdürü tarafından evrak kontrolü yapılır, statüleri aday adayından adaya dönüşür ve ilgili sınav programına katılır. Aday başvurularının onaylanması başvuru evraklarının ATSO MESEM’e geldiği tarih itibari ile en geç 3 iş günü içerisinde değerlendirilir. 

Sınav programları, “SPB01-08-L13 Sınav Programı Aday ve Sınav Sonuç Bildirim Listesi” ile sınavın başladığı tarihten 2 gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar elektronik ortamda MYK’a bildirilir.

Sınava ilişkin ATSO MESEM’den kaynaklanmayan mücbir sebeplerle değişiklik oluştuğunda sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi hâlinde sınav ATSO MESEM tarafından iptal edilir ve bu durum tutanak ile kayıt altına alınır. ATSO MESEM tarafından kaynaklanmayan sebeplerle sınava ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik aynı gün içerisinde MYK’a bildirilir. Değişikliklere ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçe ise iki iş günü içerisinde MYK’a iletilir. MYK’nın gerekli gerekli görmesi durumunda ilave araştırma, inceleme ve denetim yapabilir.

Aday ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başarısız olduğu birim ya da birimlere ait sınava başvurması halinde ücretsiz sınav hakkı gereğince yukarıdaki belgelerden yalnız ıslak imzalı Personel Belgelendirme Sınav Başvuru Formunu ATSO MESEM’e göndermesi yeterlidir.

Elden Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi 

Şahsi yapılan başvurular MESEM biriminde bulunan bilgisayar sisteminden ön kayıt işlemi ile gerçekleştirilir. 

Sistem girişi gerçekleştirmeden başvurusunu yapmak isteyen aday adayları, ilgili yeterliliğe ait MESEM Personel Belgelendirme Sınav Başvuru Formunu doldurur ve Başvuruların Web Sitesi Üzerinden Alınması, Değerlendirilmesi  istenen diğer evraklar ile MESEM birimine teslim eder.  

Kurumsal Başvuru

Kurumlar çalışanlarının belgelendirilmesi amacıyla başvuruda bulunabilirler. Kurumlar www.atsomesem.org.tr adresinde yer alan “Kurumsal Başvuru Dilekçesini (SPB01-05-F02), Kurumsal Başvuru Taahhütnamesini (SPB01-05-F03), Sınav Alanı Hizmet Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formunu, Kurumsal Ön Başvuru Formunu (SPB01-05-F04) ve Kurumsal Başvuru Sınava Katılacak Aday Listesini  (SPB01-05-F05)” doldurarak personelinin, hangi yeterlilikte ve hangi tarihlerde sınava gireceğini talep edebilir. Ön başvuru talebi MESEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu onayı sonrasında kurum “Tam Başvuru Formunu (SPB01-05-F06) ve eki olan Sınav Alanı Hizmet Tedarikçi Sözleşmesini (SPB01-01-S01) onaylayarak ATSO MESEM’e gönderir. Kurumların diğer seviyeler için yapacakları yeni başvurular için “Kurumsal Yeni Sınav Talep Başvuru Formunu (SPB01-F05-F07) ve ekleri Performans ve Teorik Sınav Alanı Kontrol ve Uygunluk Formu  ile” ATSO MESEM’e gönderir.                                                                                                    

Kurumlar, tam başvuru formunun içerisinde talep edilen belgeler için sınava girecek olan adayların başvurularını online olarak birey bazında yapması/yaptırması veya her aday için doldurulmuş ve adaya imzalatılmış ilgili yeterliliğe ait MESEM Personel Belgelendirme Sınav Başvuru Formu’nu ile başvuru evraklarını ATSO MESEM’e elden yada kargo/posta ile iletirler.

Başvurusu Kabul Edilmiş Aday Adaylarına Bildirim

Başvurusu kabul edilmiş adaylar kullanıcı adı ve şifreleri ile girdikleri ATSO MESEM yazılımında başvurularım modülünde yaptıkları tüm sınav başvurularının durumlarını görebilirler. Ayrıca adaylara sınav başvuru işlemleri sırasında ilgili yeterliliğe ait ATSO MESEM personel belgelendirme sınav başvuru formunda belirtmiş oldukları iletişim adreslerinden de bilgi verilir. Sınavlar web sayfası üzerinden de tüm adaylara duyurulur. Başvurusu alınmış ve onaylanan adayların sınavları yeteri kadar adayın sınav başvurusunun olması (Antalya İlinde en az 4, il dışında en az 10) durumunda 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. Bu sayılar gereklilik durumunda MESEM Müdürünün yetkisi dahilinde değiştirilebilir. 

Başvurusu Red Edilmiş Aday Adaylarına Bildirim

Başvuruların reddi sadece Başvuruların Web Sitesi Üzerinden Alınması, Değerlendirilmesi veya “Personel Belgelendirme Özel İhtiyaçlar Prosedüründe (SPB01-07)” MESEM Birimine sağlayamayacağı olanaklar olarak belirtilen şartlara uyması durumunda başvuru sahibinin başvurusu red edilir. Başvurunun reddi ve nedeni, başvuru sahibi tarafından tatmin bulunmazsa “İtiraz Şikayet Öneri Prosedürüne (SPB01-13)” göre başvuru sahibi itirazında bulunabilir. Okunma ( 10.004 ) Kez

İlgili Dosyalar

Brosür
Sınav ve Belgelendirme Kılavuzu

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap