Projenin Sonuçları

  • Yiyecek içecek sektöründe yer alan servis yöneticisi (seviye 5), bar görevlisi (seviye 4) ve servis görevlisi (seviye 2-3-4) meslek grubundaki 3 meslek 5 seviyeye ilişkin ulusal yeterlilikler hazırlanacak, onay için MYK’ya gönderilecek ve Ulusal Yeterlilik Sistemine dahil edilecektir.
  • Belirlenen meslek gruplarına ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi kurulacaktır.
  • Proje ekibi, Ulusal Yeterlilik Hazırlama Komitesi, Soru Hazırlama Komitesi, Sınav Değerlendirme Komitesi ve Program Komitesi kurulacaktır.
  • Kurulacak ATSOMESEM adına TS EN ISO/IEC 17024:2003 Personel Belgelendirme sertifikası alınacaktır ve Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olunacaktır.
  • ATSOMESEM, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak tanınacaktır.
  • İlgili meslek gruplarına ilişkin Soru Hazırlama Komitesi tarafından toplam 1720 teorik soru ve cevap anahtarı ile 360 uygulamalı sınav soruları ve değerlendirme rehberleri hazırlanarak MYK tarafından onaylanacaktır.
  • ·        5 tane bilgilendirme toplantısı düzenlenecek ve bu toplantılarda farklı hedef gruplara ilişkin hazırlanacak  bilgilendirme kitapçığı dağıtılarak projenin bilinirliği ve hedef kitlenin farkındalık düzeyi arttırılacaktır.

  • Avrupa Yeterlilik Çerçevesi, Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Ulusal Meslek Standartlarına ilişkin hedef grubun ve nihai faydalanıcıların bilgi ve farkındalık düzeyleri % 80 oranında arttırılacaktır.
  • Proje web sitesi hazırlanacak ve 24 aylık sürede toplam 2000 kişi siteyi ziyaret edecektir.
  • Her seviyeden 20’şer adayın katılımıyla 140 kişilik pilot ölçme, değerlendirme ve belgelendirme çalışması yapılacaktır.Okunma ( 8.452 ) Kez

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap