Ulusal Meslek Yeterlilikleri (UMY)

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Ulusal yeterlilikler, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir:

Yeterliliğin adı ve seviyesi,

Yeterliliğin amacı ve gerekçesi,

Yeterliliğin ilgili olduğu sektör,

Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları,

Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları,

Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri,

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar.

MYK tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerimiz ekte bulabilirsiniz.

Meslek Dalı

Seviye

UMS Referans Kodu

UY Referans Kodu

Servis Görevlisi

2

10UMS0049-2

12UY0093-2 Rev.01

Servis Görevlisi

3

10UMS0049-3

12UY0093-3 Rev.01

Servis Görevlisi

4

10UMS0049-4

12UY0093-4 Rev.01

Bar Görevlisi

4

10UMS0048-4

12UY0094-4 Rev.01

Servis Yöneticisi

5

10UMS0050-5

12UY0095-5 Rev.01

Aşçı

4

10UMS0110-4

13UY0182-4 Rev.01

Kahve Bar Görevlisi (Barista)

4

10UMS0048-4

15UY0216-4 Rev.00

Kabul edilen Mesleki Yeterlilikler Web sayfasına gitmek için TıklayınızOkunma ( 12.095 ) Kez

İlgili Dosyalar

12UY0093-2 Rev 01 Servis Görevlisi Seviye 2
12UY0093-3 Rev 01 Servis Görevlisi Seviye 3
12UY0093-4 Rev 01 Servis Görevlisi Seviye 4
12UY0095-5 Rev 01 Servis Yöneticisi Seviye 5
12UY0094-4 Rev 01 Bar Görevlisi Seviye 4
15UY0216-4 Rev 00 Kahve Bar Görevlisi (Barista) Seviye 4
13UY0182-4 Rev 01 Aşçı Seviye 4

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap