Proje Hedefleri

Projenin genel hedefleri, teknik çağrısının genel hedefi olan “iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak” ile paralel olarak dizayn edilmiştir. Bu kapsamda projenin genel hedefleri:

  • Öncelikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde, daha sonra tüm Türkiye’de eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek;
  • Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek;
  • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında teklif çağrısında belirlenen 11 öncelikli sektör arasından turizm sektörü ve turizm sektörünün alt başlıklarından 2.2. yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, proje ortakları ve paydaşlarla yapılan toplantılar ve sektörel analizler sonucunda hedef sektör olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda projenin başarmayı amaçladığı özel hedefleri şöyledir:

1. Turizm sektörünün yiyecek ve içecek hizmetleri alt sektör grubunda AYÇ ile uyumlu uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmak ve işletmek: Bu hedef kapsamında 2.2. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alt sektör grubunda belirlenen meslek grupları için Ulusal Yeterlilik Sistemi geliştirilecektir. Ulusal yeterlilikler MYK tarafından onaylanan ve taslak olarak web sitesinde yayımlanmış ve bir kısmı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bir kısmı ise onaylanmak üzere taslak olarak bekleyen meslek standartları temel alınarak hazırlanacaktır.

2.
ATSO bünyesinde yiyecek ve içecek alt sektör grubuna hizmet verecek ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi’ni (ATSOMESEM) kurmak ve belirlenen meslek gruplarında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak: Bu hedef kapsamında başvuru sahibi olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde belirlenen sektöre yönelik ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi kurulacaktır. Proje kapsamında test merkezinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik altyapı çalışmaları (teknik ve bilgi işlem altyapısı, test merkezinde görevlendirilecek personelin eğitimi, belgelendirme çalışmaları, ISO 17024 ve TÜRKAK akreditasyonu) başlatılacak ve tamamlanacaktır.

3. Servis Yöneticisi (Seviye 5), Servis görevlisi (Seviye 2–3–4), ve bar görevlisi (Seviye 4) meslek gruplarında ulusal yeterlilikleri belirlemek ve değerlendirme, ölçme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek: Proje ortakları ve paydaşlarla birlikte belirlenen ilgili meslek gruplarına yönelik değerlendirme, ölçme ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi amacıyla yazılı ve uygulamalı sınav sistemi geliştirilecektir. Projenin final döneminde proje ortaklarıyla işbirliği yapılarak Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde pilot bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme çalışması yapılacaktır. İlgili mesleklerin seviyeleri belirlenirken başvuru rehberinde odaklanılması istenen seviye aralığına bağlı kalınmıştır.

Hedef gruplar ve nihai faydalanıcılar

Projemiz öncelikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde (TR61 ve TR32), daha sonra tüm Türkiye’de eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi ve buradan yola çıkarak projenin hedef sektörü olan yiyecek ve içecek sektöründe belirlenen meslek gruplarında AYÇ ve UYS ile uyumlu objektif bir ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi kurmayı amaçlamaktadır. Bu hedeflerden yola çıkılarak proje ortakları ve sektör temsilcileriyle yapılan toplantılarda çeşitli analizler yapılarak projenin hedef grupları ve nihai faydalanıcıları belirlenmiştir. Buna göre:
Projemizin hedef grupları, Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde (TR61 ve TR32) yiyecek ve içecek sektöründe (oteller, restaurantlar, barlar ve eğlence mekanları) çalışan ve ilgili okullarda eğitim gören ve mezun olarak sektörde işgücüne dahil olacak potansiyel servis yöneticileri (seviye 5), servis görevlileri (Seviye 2–3 ve 4), bar görevlileri ( Seviye 4) ve Antalya, Manavgat, Bodrum, Fethiye ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odaları bünyelerinde mesleki eğitim konusunda çalışan uzmanlardır.

Nihai Faylanıcılar ise; Tüm Türkiye’de yiyecek ve içecek sektöründe çalışan ve ilgili okullardan mezun olarak sektörde işgücüne dahil olacak potansiyel, servis yöneticileri (seviye 5), servis görevlileri (Seviye 2–3 ve 4), bar görevlileri ( Seviye 4) ve; Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kurum ve kuruluşlar (oteller, lokantalar, barlar, publar, eğlence mekanları, restaurantlar, vs.)Okunma ( 12.483 ) Kez

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap