Sınav Kuralları

Teorik Sınav Uygulama Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.

Optik cevap formuna ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.

Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 
Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. MESEM Temsilcisi sınav sırasında adaylara (tuvalet, sağlık vb. ihtiyaçları için) eşlik eder.

Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz. 

Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.

Optik cevap formunda doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Optik cevap formunuzu başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Optik cevap formuna yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

Her bölümün cevaplarını optik cevap formundaki ilgili alana işaretleyiniz.
Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

Aday verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere ad, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınav salon numarasını yazar. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Sınav Komisyonu tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 
Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. 

Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

Sınav soru kitapçığında kitapçık türü, soru sayısı, ulusal yeterlilik adı, ulusa yeterlilik birim adı ve kodu, revizyon numarası ve sınav süresi yer alır.

Sınav sonunda adayların cevapları işaretlediği evrakların tüm sayfalarıyla ve adayın ismi kameraya yakın çekimle gösterilecek şekilde kayıt altına alınacaktır

Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. 

Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisi ne (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.

Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde kendisi adına düzenlenmiş olan yaka kartını takarak hazır bulunur.

Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır. 

Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.

Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir. 

Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.

Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. 

İSG açısından riskli bir durum ortaya çıkması halinde değerlendirici tarafından sınav sonlandırılır ve tutanak ile kayıt altına alınır. 

Kritik adımdan başarısız olan adayın sınava devam etmek istemesi halinde değerlendirici sınavı devam ettirebilir. 

Performans sınavlarında nihai bir çıktı olması halinde ürüne ilişkin fotoğraflar kayıt altına alınacaktır.

Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. 

Aralara ilişkin süreler, sınavın yapısına göre sınav değerlendiricisi tarafından belirlenecektir. 

Adaylar arasında sınav alanının bir sonraki aday için hazırlanması amacı ile ara süresi 20-60 dakika arasında olacaktır. 

Yemek arası ise 30-90 dakika arasında olacaktır. Ara verilmesi durumunda kamera kaydı devam edecektir.

Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

Sözlü Sınav Uygulama Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. 

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, dışarıya çıkan aday tekrar içeriye alınmaz. 

Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. 

Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

Adaylar sözlü sınavına ait uygulamaların kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.Okunma ( 8.182 ) Kez

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap