ETF tarafından Hayat Boyu Öğrenmeye (HBÖ) Yönelik Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Çalıştayı Antalya’da gerçekleştirildi.

Yaşam Boyu Öğrenmeye yönelik Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulanmasına ilişkin seçeneklerin ve TYÇ ile alt sistemler (MYK, YÖK ve MEB) arasındaki bağlantıların tartışıldığı ve değerlendirildiği çalıştay 22-23 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Çalıştaya proje ekibimizin de katılımı ile oluşturulacak TYÇ için önerilerde bulunuldu.

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen, Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) için Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) Uygulama Düzenlemeleri Çalıştayı 22-24 Kasım 2011 tarihlerinde The Marmara Hotel Antalya’da gerçekleşti. Çalıştaya Milli Eğitim Bakanlığı, MYK, Yükseköğrenim Kurumu (YÖK), Voc Test Merkezleri Hibe Faydalanıcıları ile çeşitli sendika, sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşu  temsilcileri katılmışıtr.

Çalıştaya, AntalyaTicaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Proje Koordinatörü ve ATSO Genel Sekreter Yardımcısı Aylin TÜMAY, Proje Asistanı Tolga Cenk TÜRK ve Proje Destek Personeli Nüket İYİDOĞAN’ın katıldığı ve iki gün süren çalıştayda MYK, YÖK,MEB, Voc Test Merkezleri, STK’lar ve diğer ilgili kuruluşlarının desteği ile oluşturulacak olan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”ne yönelik öneriler tartışılarak örnek senaryolar geliştirildi.

Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin Geliştirilmesi için önerilen örnek senaryolar geliştirilmiştir:

1.Senaryo: Güçlü, katı Yapı: Merkeziyetçi bir yapıya dayalı sistem. Tüm çalışmaların merkezde oluşturulacak bir yapı tarafından yönetilmesi ve geliştirilmesi, örgün ve yaygın eğitimin tanınması,informel öğrenmeye yer verilmesi.

2.Senaryo: Esnek yapı: Önceki öğrenmelerin tanındığı, merkezde katı bir denetim ve değerlendirme kurulunun olmadığı, tüm paydaşların koordinasyonun sağlanması.

3.Senaryo: Alternatif Yapı (Karma): Kurumların üstünde yer alan bir yönlendirme kurulunun oluşturulduğu, hayat boyu öğrenmenin tanındığı, önceki öğrenmelerde edinilen belgelerinde değerlendirildiği, tüm paydaşların katıldığı, öğrenme merkezli, öğreticilerin standartlarının oluşturduğu ve performanslarının ölçüldüğü bir sistemin kurulabileceği görüşleri tartışılmıştır. 

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Galeri

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap