Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Yeterlilik Sınavı İçin Başvurular Alınmaya Başlanmıştır.

Odamız ile TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4” ile “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” mesleki yeterlilik belgesi sınav başvuruları Odamız tarafından toplanacak olup, sınavlar (TOBB MEYBEM) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından Antalya ilinde gerçekleştirilecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de; “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ise 08.09.2018 tarihli 30529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik gereğince, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. 31/12/2019 tarihi itibari ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmeden, Noter'den alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecektir. 

İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi alma süresinde değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yetki belgesi alma ya da faaliyet alanını uygun hale getirme şartları 31/08/2020 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'deki yeni karar şöyle:

Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/8/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyecektir. Noterler,mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin “Alım-Satım İşlemlerini” kabul etmeyecektir. Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere“Ruhsat” vermeyecektir.

Ticari şirketlere yetki belgesi verilirken,şirketin görevlendirdiği veya yetkilendirdiği birinin en az “Lise Mezunu” ve“Mesleki Yeterlilik Belgesi ”ne sahip olması yeterli olacak.

Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için;

*Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

*İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

· Satış ve pazarlama alanında daha önce alınan 4 yıllık meslek lisesi diplomaları ve satış-pazarlama konusunda alınan üniversite diplomalarına sahip olanlar için “Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmayacaktır.

·Ticari şirketlere yetki belgesi verilirken,şirketin görevlendirdiği veya yetkilendirdiği birinin en az “Lise Mezunu” ve “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ne sahip olması yeterli olacaktır.

Mesleki yeterlilik belgesi alan işletmeler, motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtların alım satım işlemlerini yapabilecektir.

Yetki Belgesi, 5 yılda bir yenilenecektir. Aynı şekilde mesleki yeterlilik belgeleri de 5 yılda bir yenilenecektir.

Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecektir.

Sınavlar, yazılı (teorik) ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. 

Teorik sınavlar, Odamızın eğitim/toplantı salonlarında veya Galerilerin eğitim / toplantı salonlarında

Uygulamalı sınavlar, alanı uygun olan TOBB MEYBEM tarafından onay verilmiş olan bir galeri bünyesinde yapılacaktır.

Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

Başvuru Evrakları(Sınavlara ön başvuru yapmak için);

Başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt ve

2 adet fotoğrafın Odamıza ibraz edilmesi yeterlidir.

Sınav ve Belgelendirme Ücret Detayları

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 sınav ücreti KDV dâhil 550 TL’dir.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınav ücreti KDV dâhil 600 TL’dir.

17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ÜCRET

ZORUNLU BİRİMLER

17UY0298-4/A1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE

(Belge alabilmek için zorunlu A1 birimi ve seçmeli birimde yer alan yapılan işin niteliğine göre B1 ve/veya B2 birimi seçilerek sınavda başarılı olunması gerekmektedir.) Sınav ücreti toplam 550 TL’dir.

İlave ikinci bir seçmeli birim seçildiği takdirde 450 TL sınav ücretine eklenecektir.

B3 birimi galeride sıfır araç satımı işi yapımı için alınabilir. Henüz B3 birimi için belge zorunluluğu bulunmamaktadır. B3 birimi isteğe bağlı seçilebilecektir. 

550 TL

SEÇMELİ BİRİMLER

17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

B1 Birimi: İŞ MAKİNASI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ İÇİN

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

B2 Birimi: İKİNCİ EL ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ İÇİN

17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

B3 Birimi: SIFIR ARAÇ SATIŞLARI İÇİN (isteğe bağlı) 

450 TL

(ilave seçmeli birim ücreti)

17UY0299-5 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ÜCRET

ZORUNLU BİRİMLER

17UY0299-5 /A1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE

17UY0299-5 /A2: MOTORLU KARA TAŞITI ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 (Belge alabilmek için zorunlu A1 ve A2 birimlerinden başarılı olmak gerekmektedir.) Sınav ücreti toplam 600 TL’dir.

Seçmeli birim seçildiği takdirde 500 TL sınav ücretine ilave eklenecektir.

B1 birimi galeride sıfır araç satımı işi yapımı için alınabilir. Henüz B1 birimi için belge zorunluluğu bulunmamaktadır. B1 birimi isteğe bağlı seçilebilecektir. 

600 TL

SEÇMELİ BİRİMLER

17UY0299-5 /B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

B1 Birimi: SIFIR ARAÇ SATIŞLARI İÇİN (isteğe bağlı) 

500 TL

(ilave Seçmeli birim ücreti)


Adayların başvuruları, TOBB-MEYBEM A.Ş. tarafından değerlendirilip uygun görüldükten sonra sınav ücretlerinin “Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. İşbankası Akay Şubesi IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSO-MESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No, Başvuru Yapılan İl ve Sınav Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız.

Adayların, sınavdan başarılı olduktan sonra “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak ödenmek üzere, 150 TL belge ücreti ödemelidir.

Önemli Not: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 meslekleri sınav ve belgelendirme ücretleri“ Devlet Teşviki” kapsamında değildir. Dolayısıyla sınav ücretleri, geri ödenememektedir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisine Mesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden Hızlı Erişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanından kişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. 

SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ, ŞİKAYET VE ÖNERİ HAKKI DUYURUSU

TANIMLAR

İtiraz:Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak PB.PR09.F01 Şikâyet Formu ve PB.PR09.F02 İtiraz FormuileyapılabilirSınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.

BELGE BASIM BEDELİNİN ÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olan adaylar belge basım ücreti olan 150 TL aşağıda belirtilen hesaba yatırması gerekmekte olup dekontun ivedilikle elden veya info@atso.org.tr eposta ile  tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Belge basım ücretinin ödenmesine müteakip belgeler basılacak ve tarafımıza gönderilecektir.

Banka:  İş bankası TOBB Şubesi

Hesap Adı: Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklamasına; TC No, İsim Soyisim, 150 TL Belge Basım Bedeli ifadesini yazınız .

BELGE TESLİMİ

Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulması/imzalanması sureti ile ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı  ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Belgeler geldiği zaman sizinle iletişime geçilecektir.

Adres: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  (Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No: 481 Kepez/Antalya 4. Kat)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi yeterlilikte tanımlanmış ve ulusal yeterlilikte detayları belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için:

                            Tuğgin BİLİRGEN 0242 314 37 92

                            Tolga Cenk TÜRK 0242 314 37 91

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Kaynakçalar

1 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK2 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK3 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Dosyalar

Ücret Tarifesi
17UY0299-5 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Yeterlilik
17UY0298-4 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Yeterlilik
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu S5 Senaryo ve Açıklama
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5-Elektronik Başvuru Formu
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4- Elektronik Başvuru Formu
Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap