Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Yeterlilik Sınavı İçin Başvurular Alınmaya Başlanmıştır.

Sınavlar 14-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sınav katılımcı listesinin son hali ilgili dosyalar altında yayınlanacaktır.

Odamız ile TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4” ile “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” mesleki yeterlilik belgesi sınav başvuruları Odamız tarafından toplanacak olup, sınavlar (TOBB MEYBEM) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından Antalya ilinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, yazılı (teorik) ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. 

Teorik sınavlar, Odamızın eğitim/toplantı salonlarında veya Galerilerin eğitim / toplantı salonlarında

Uygulamalı sınavlar, alanı uygun olan TOBB MEYBEM tarafından onay verilmiş olan bir galeri bünyesinde yapılacaktır.

Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri ATSO MESEM’e teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve başvuru esnasında getirilmesi gerekmektedir. Eksik evrak alınamamaktadır. Yeterli sayıya ulaşıldığı zaman sınav programı açılmaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Başvuru Formu (ilgili dosyalar altında yer almaktadır.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Fotoğraf (2 adet)

4) Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt (ilgili dosyalar altında yer almaktadır.)

5)Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Sınav ücretlerinin yatırılacağı hesapbilgileri aşağıda belirtilmiştir.)

Banka: İş bankası TOBB Şubesi

Hesap Adı: Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklamasına; İsim Soyisim, TC No, Yeterlilik Adı, Antalya ifadesini yazınız.

(Örnek 1: Ahmet K,12345678910, Oto S5, Antalya )

Sınav ve Belgelendirme Ücret Detayları

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 sınav ücreti KDV dâhil 550 TL’dir.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınav ücreti KDV dâhil 600 TL’dir.

17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ÜCRET

ZORUNLU BİRİMLER

17UY0298-4/A1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE

(Belge alabilmek için zorunlu A1 birimi ve seçmeli birimde yer alan yapılan işin niteliğine göre B1 ve/veya B2 birimi seçilerek sınavda başarılı olunması gerekmektedir.) Sınav ücreti toplam 550 TL’dir.

İlave ikinci bir seçmeli birim seçildiği takdirde 450 TL sınav ücretine eklenecektir.

B3 birimi galeride sıfır araç satımı işi yapımı için alınabilir. Henüz B3 birimi için belge zorunluluğu bulunmamaktadır. B3 birimi isteğe bağlı seçilebilecektir. 

550 TL

SEÇMELİ BİRİMLER

17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

B1 Birimi: İŞ MAKİNASI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ İÇİN

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

B2 Birimi: İKİNCİ EL ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ İÇİN

17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

B3 Birimi: SIFIR ARAÇ SATIŞLARI İÇİN (isteğe bağlı) 

450 TL

(ilave seçmeli birim ücreti)

17UY0299-5 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ÜCRET

ZORUNLU BİRİMLER

17UY0299-5 /A1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE

17UY0299-5 /A2: MOTORLU KARA TAŞITI ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 (Belge alabilmek için zorunlu A1 ve A2 birimlerinden başarılı olmak gerekmektedir.) Sınav ücreti toplam 600 TL’dir.

Seçmeli birim seçildiği takdirde 500 TL sınav ücretine ilave eklenecektir.

B1 birimi galeride sıfır araç satımı işi yapımı için alınabilir. Henüz B1 birimi için belge zorunluluğu bulunmamaktadır. B1 birimi isteğe bağlı seçilebilecektir. 

600 TL

SEÇMELİ BİRİMLER

17UY0299-5 /B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

B1 Birimi: SIFIR ARAÇ SATIŞLARI İÇİN (isteğe bağlı) 

500 TL

(ilave Seçmeli birim ücreti)


SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisine Mesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden Hızlı Erişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanından kişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. 

SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ, ŞİKAYET VE ÖNERİ HAKKI DUYURUSU

TANIMLAR

İtiraz:Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak PB.PR09.F01 Şikâyet Formu ve PB.PR09.F02 İtiraz FormuileyapılabilirSınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.

BELGE BASIM BEDELİNİN ÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olan adaylar belge basım ücreti olan 150 TL aşağıda belirtilen hesaba yatırması gerekmekte olup dekontun ivedilikle elden veya info@atso.org.tr eposta ile  tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Belge basım ücretinin ödenmesine müteakip belgeler basılacak ve tarafımıza gönderilecektir.

Banka:  İş bankası TOBB Şubesi

HesapAdı: Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu”hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

 DekontAçıklamasına; TC No, İsim Soyisim, 150 TL Belge Basım Bedeli ifadesini yazınız.

BELGE TESLİMİ

Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulması/imzalanması sureti ile ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı  ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Belgeler geldiği zaman sizinle iletişime geçilecektir.

Belge Teslim Formu (PB.PR08.F01)

Belge, Marka ve Logo KullanımSözleşmesi (PB.TAL01.F01)

 Adres:Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  (GöksuMahallesi Gazi Bulvarı  No: 481Kepez/Antalya 4. Kat)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi yeterlilikte tanımlanmış ve ulusal yeterlilikte detayları belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için:

                            Tuğgin BİLİRGEN 0242 314 37 92

                            Tolga Cenk TÜRK 0242 314 37 91

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Kaynakçalar

1 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK2 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK3 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Dosyalar

Ücret Tarifesi
17UY0298-4 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Yeterlilik
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu S5 Senaryo ve Açıklama
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5-Elektronik Başvuru Formu
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4- Elektronik Başvuru Formu
Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt
17UY0299-5 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Yeterlilik
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5-Katılımcı Listesi (Ağustos 2020)

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap