Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Yeterlilik Sınavı İçin Başvurular Alınmaya Başlanmıştır.

Sınavlar başvuru sayısına göre açılmaktadır. İlgili evrakları teslim etmeniz neticesinde açılacak ilk sınava katılabilirsiniz.

ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM)  ile TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4” ile “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” mesleki yeterlilik belgesi sınav başvuruları Odamız tarafından toplanacak olup, sınavlar (TOBB MEYBEM) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından Antalya ilinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, yazılı (teorik) ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. 

Teorik sınavlar, Odamızın eğitim/toplantı salonlarında veya Galerilerin eğitim / toplantı salonlarında

Uygulamalı sınavlar, alanı uygun olan TOBB MEYBEM tarafından onay verilmiş olan bir galeri bünyesinde yapılacaktır.

Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe ilişkin Kamuoyuna Duyuru 

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13.02.2018 tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti alanında faaliyet gösteren işletmelerde gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye-5), Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanlarının ise Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye-4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 31.08.2020 tarihinden sonra motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu kişilerin en az lise mezunu olma şartı getirilmiştir. 

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğinde tadil yapılarak sınav giriş şartı olarak en az lise mezuniyeti şartı getirilmiştir. 

Ayrıca mezkûr Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine eklenen beşinci fıkra kapsamında; 15.08.2020 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan gerçek kişi işletmeleri adına o tarihteki işletme sahibi ile tüzel kişi işletmeleri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri tarafından yapılan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavına giriş şartı olarak lise mezunu olma şartı aranmayacaktır.

 Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında 01.09.2020 tarihinden itibaren;

 1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 15.08.2020 itibariyle ikinci el otomobil satışına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz eden kişiler için herhangi bir diploma şartı aranmayacaktır.

 2. 01.09.2020 tarihinden itibaren Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavlarında daha önce belirtilen faaliyetlerle iştigal edildiğine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi veya ilgili oda kaydını ibraz edemeyenler için lise diploması sınav giriş şartı olarak uygulanacaktır.

 3. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye-4) sınavlarında ise herhangi bir belge veya diploma giriş şartı olarak aranmayacaktır.

 Kaynak: www.myk.gov.tr

 Kamuoyuna duyurulur. 

 

Ticari şirketlere yetki belgesi verilirken, şirketin görevlendirdiği veya yetkilendirdiği birinin en az “Lise Mezunu” ve “Mesleki Yeterlilik Belgesi ”ne sahip olması istenecektir.

Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için;

*Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

*İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin  motorlu kara taşıtlar ıalım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip  olması gerekir. 

.Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının, yükseköğretim kurumlarının; motorlu kara taşıtları, alım satım danışmanlarının ise ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Mesleki yeterlilik belgesi şartından muafiyet sağlayan motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlar Bakanlıkça belirlenir.”


Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan 29.09.2020 tarih ve 95227076-439.99 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 2020/3 nolu genelgesi kapsamında, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin mağduriyetlerinin önlenmesini teminen “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in geçici 6'ncı maddesinin birinci fıkrası ile verilen süre sona erinceye kadar “İşletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle" işlem yapılacağı bildirilmiştir. 

Sektör mensubu üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.


BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri ATSO MESEM’e teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm başvuru evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve başvuru esnasında getirilmesi gerekmektedir. Eksik evrak alınamamaktadır. Yeterli sayıya ulaşıldığı zaman sınav programı açılmaktadır.

SINAV BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Başvuru Formu (ilgili dosyalar altında yer almaktadır.)

v  Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5-Elektronik Başvuru Formu

v  Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4- Elektronik Başvuru Formu

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Fotoğraf (2 adet)

4) Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt (ilgili dosyalar altında yer almaktadır.)

5)Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Sınav ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)


6)15.08.2020 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı belgesi (Seviye 5 için gereklidir.)

7) 15.08.2020 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı belgesi sağlanamıyorsa seviye 5 için en az lise diploması fotokopisi gerekmektedir.


Banka: İş bankası TOBB Şubesi

Hesap Adı: TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklamasına; İsim Soyisim, TC No, Yeterlilik Adı, Antalya ifadesini yazınız.

(Örnek 1: Ahmet K,12345678910, OtoS5, Antalya )

(Örnek 1: Ahmet K,12345678910, OtoS4, Antalya )

Evrakların teslim edileceği adres: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası-Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü-Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No: 481 Kepez/Antalya 

Odamıza gelirken HES (Hayat Eve Sığar ) KODU hazırlayarak girişte güvenliğe gösteriniz.

Sınav ve Belgelendirme Ücret Detayları

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 sınav ücreti KDV dâhil 600 TL’dir.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınav ücreti KDV dâhil 600 TL’dir.17UY0299-5 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

Zorunlu Yeterlilik Birimleri

Teorik

Performans

Yeterlilik Birimi Ücreti

17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri (Rev 0)

Soru Sayısı: 15

Sınav Yok

100.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım – Satım İşlemleri (Rev 0)

Soru Sayısı: 10

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

500.00 ₺

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Seçmeli Yeterlilik Birimleri

Teorik

Performans

Yeterlilik Birimi Ücreti

17UY0299-5/B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler (Rev 0)

Soru Sayısı: 5

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

500.00 ₺

Sınav Süresi: 10 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0298-4MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 (Rev 0)

Zorunlu Yeterlilik Birimleri

Teorik

Performans

Yeterlilik Birimi Ücreti

17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Rev 0)

Soru Sayısı: 15

Sınav Yok

100.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Seçmeli Yeterlilik Birimleri
(Altanatif 1 veya 1 den fazla seçim yapılır.)

Teorik

Performans

Yeterlilik Birimi Ücreti

7UY0298-4/B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri (Rev 0)

Soru Sayısı: 10

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

500.00 ₺

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0298-4/B1 İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri (Rev 0)

Soru Sayısı: 10

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

500.00 ₺

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

7UY0298-4/B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler (Rev 0)

Soru Sayısı: 5

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

500.00 ₺

Sınav Süresi: 10 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisine Mesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden Hızlı Erişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanından kişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. 

SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ, ŞİKAYET VE ÖNERİ HAKKI DUYURUSU

TANIMLAR

İtiraz:Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak PB.PR09.F01 Şikâyet Formu ve PB.PR09.F02 İtiraz FormuileyapılabilirSınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.

BELGE BASIM BEDELİNİN ÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olan adaylar belge basım ücreti olan 200 TL aşağıda belirtilen hesaba yatırması gerekmekte olup dekontun ivedilikle elden veya info@atso.org.tr e-posta ile  tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Belge basım ücretinin ödenmesine müteakip belgeler basılacak ve tarafımıza gönderilecektir.

Banka:  İş bankası TOBB Şubesi

HesapAdı: TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu”hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

 DekontAçıklamasına; TC No, İsim Soyisim, 200 TL Belge Basım Bedeli ifadesini yazınız.

BELGE TESLİMİ

Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulması/imzalanması sureti ile ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı  ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Belgeler geldiği zaman sizinle iletişime geçilecektir.

Belge Teslim Formu (PB.PR08.F01)

Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi (PB.TAL01.F01)

 Adres:Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  (Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No: 481 Kepez/Antalya 4. Kat)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi yeterlilikte tanımlanmış ve ulusal yeterlilikte detayları belirtilmiştir.

İletişim Merkezi:

0850 346 75 39 -  +90 242 314 37 37

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Kaynakçalar

1 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK2 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK3 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK4 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Dosyalar

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu S5 Senaryo ve Açıklama
Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt
17UY0298-4 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Yeterlilik
17UY0299-5 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Yeterlilik
HES (Hayat Eve Sığar ) KODU Bilgilendirmesi
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5-Elektronik Başvuru Formu
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4- Elektronik Başvuru Formu

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap