Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı Başvurular Alınmaya Başlanmıştır.

Sınav, katılımcı sayısına göre Mart ayında gerçekleştirilecektir. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evrakları eksiksiz bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. Katılımcı listesi sayfanın altına ilgili dosyalar bölümünde yer alacaktır.

ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) arasında imzalanan meslek yeterlilik belgelendirme işbirliği protokolü kapsamında belge zorunluluğunun bulunduğu tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav talepleri alınmaya devam etmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri ATSO MESEM’e teslim etmeleri gerekmektedir.
Tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve başvuru esnasında getirilmesi gerekmektedir. Eksik evrak alınamamaktadır. Yeterli sayıya ulaşıldığı zaman sınav programı açılmaktadır. 


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Başvuru Formu (ilgili dosyalar altında yer almaktadır.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Fotoğraf (2 adet)

4Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt (ilgili dosyalar altında yer almaktadır.)

5)Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Sınav ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)

 

Banka: İş bankası TOBB Şubesi

Hesap Adı: TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklamasına;İsim Soyisim, TC No, Yeterlilik Adı, Antalya ifadesini yazınız.

(Örnek 1: Ahmet K,12345678910, Emlak S5, Antalya)

Odamıza gelirken HES (Hayat Eve Sığar ) KODU hazırlayarak girişte güvenliğe gösteriniz.EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV ÜCRETİ 700 TL
SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAV ÜCRETİ 800 TL

SINAV DETAYLARI

Kimlik belgenizle beraber sınav günü ve saatinde sınav yerinde hazır olunuz.  Katılımcı listesinin son hali ilgili dosyalar altında yayımlanacaktır. Takip ediniz. 

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 (Rev 0)

Zorunlu Yeterlilik Birimleri

Teorik

Performans

Yeterlilik Birimi Ücreti

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Yok

100.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

350.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

350.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Toplam

800.00 ₺
17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 (Rev 0)

Zorunlu Yeterlilik Birimleri

Teorik

Performans

Yeterlilik Birimi Ücreti

17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Yok

100.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

300.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

300.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Toplam

700.00 ₺
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisine Mesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden Hızlı Erişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanından kişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. 


SINAV SONUCUNA İTİRAZ, ŞİKAYET VE ÖNERİ HAKKI DUYURUSU

TANIMLAR

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak PB.PR09.F01 Şikâyet Formu ve PB.PR09.F02 İtiraz Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.


BELGE BASIM BEDELİNİN ÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olan adaylar belge basım ücreti olan 200 TL aşağıda belirtilen hesaba yatırması gerekmekte olup dekontun ivedilikle elden veya info@atsomesem.org.tr, tbilirgen@atso.org.tr, tturk@atso.org.tr eposta ile  tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Belge basım ücretinin ödenmesine müteakip belgeler basılacak ve tarafımıza gönderilecektir.

 Banka: İş bankası TOBB Şubesi

 Hesap Adı: TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

 IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

 Dekont Açıklamasına; TC No, İsim Soy isim, 200 TL Belge Basım Bedeli ifadesini yazınız.


BELGE TESLİMİ

Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulması/imzalanması sureti ile ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı  ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Belgeler geldiği zaman sizinle iletişime geçilecektir.

Belge Teslim Formu (PB.PR08.F01)
Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi (PB.TAL01.F01)

Adres: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  (Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No: 481 Kepez/Antalya 4. Kat)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi yeterlilikte tanımlanmış ve ulusal yeterlilikte detayları belirtilmiştir.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İletişim Merkezi:

0850 346 75 39 -  +90 242 314 37 37 - 


İlgili dosyalar altında bilgi notlarını bulabilirsiniz.

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 İÇİN BİLGİ NOTLARI

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Seviye 5)

17UY0333-5Rev 0 Sorumlu Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlilik (Seviye 5)

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Ulusal Yeterliliği Performans Sınavları Senaryosu (Seviye 5)

Emlak Örnek Uygulama Notu (Seviye 5)EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 İÇİN BİLGİ NOTU

17UY0332-4 Rev 00 Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlilik (Seviye 4)

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER Seviye 4


Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Kaynakçalar

1 TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK2 TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK3 TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Dosyalar

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER Seviye 4
SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Seviye 5)
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlik Performans Sınavları Senaryosu (Seviye 5)
Emlak Örnek Uygulama Notu (Seviye 5)
Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt
Başvuru Formu - Emlak Danışmanı Seviye 4
17UY0333-5 Rev 0 Sorumlu Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlilik (Seviye 5)
17UY0332-4 Rev 00 Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlilik (Seviye 4)
Başvuru Formu - Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap