Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve Emlak Danışmanı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı Başvurular Alınmaya Başlanmıştır.

ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve “Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Taşınmaz Ticareti’ne dair düzenleme 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  girmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar emlak satışı yapamayacak olup, 05.06.2018 tarihinden itibaren emlak ticareti yapanların temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca yine ilgili yönetmelik ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine 18 ay içerisinde sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir. İl Ticaret Müdürlükleri, artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere ‘Yetki Belgesi’ vermeyecektir.

5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde” ibaresi “31/8/2020 tarihine kadar durumlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Karara Göre Bu karar kapsamında taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesinde süre 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmış olup,  Yönetmelik, 5 Aralık 2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi İstisnası

Halihazırda istenen yeterliliğe sahip emlak ticareti ile uğraşan işletmelerden yeni şartların talep edilmeyeceğini; ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri ATSO MESEM’e teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1)Personel Belgelendirme Başvuru Formu

2)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3)2 adet fotoğraf

4Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt

5)Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Sınav ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)

Banka:  İş bankası TOBB Şubesi

Hesap Adı: Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklamasına; İsim Soyisim, TC No, Yeterlilik Adı, Antalya, Sınav Bedeli ifadesini yazınız .

(Örnek 1: Ahmet K, 12345678910, Sorumlu Emlak Danışmanı S5, Antalya,  800 TL Sınav Bedeli
Örnek 2: Ahmet K, 12345678910,  Emlak Danışmanı S4, Antalya, 700 TL Sınav Bedeli)

EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV ÜCRETİ 700 TL
SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAV ÜCRETİ 800 TL

Not: Sınavda başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan MYK'a ödenmek üzere sınav ücretinden bağımsız 150 TL belge ücreti tahsil edilir. 

Dekontun okunaklı fotokopisini elden ve/veya e-posta ile info@atsomesem.org.tr adresine iletebilirsiniz.

SINAV DETAYLARI

Kimlik belgenizle beraber sınav yerinde hazır olunuz.  Katılımcı listesinin son hali ilgili dosyalar altında yayımlanacaktır. Takip ediniz. İlgili Dosyalar altında sınav hakkında genel bilgiler notunu okuyunuz.

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 (Rev 0)

Zorunlu Yeterlilik Birimleri

Teorik

Performans

Yeterlilik Birimi Ücreti

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Yok

100.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

350.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

350.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Toplam

800.00 ₺
17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 (Rev 0)

Zorunlu Yeterlilik Birimleri

Teorik

Performans

Yeterlilik Birimi Ücreti

17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Yok

100.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

300.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri (Rev 0)

Soru Sayısı: 20

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

300.00 ₺

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 70

Toplam

700.00 ₺
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisine Mesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden Hızlı Erişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanından kişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. 


SINAV SONUCUNA İTİRAZ, ŞİKAYET VE ÖNERİ HAKKI DUYURUSU

TANIMLAR

İtiraz:Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak PB.PR09.F01 Şikâyet Formu ve PB.PR09.F02 İtiraz FormuileyapılabilirSınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.


BELGE BASIM BEDELİNİN ÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olan adaylar belge basım ücreti olan 150 TL aşağıda belirtilen hesaba yatırması gerekmekte olup dekontun ivedilikle elden veya info@atsomesem.org.tr eposta ile  tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Belge basım ücretinin ödenmesine müteakip belgeler basılacak ve tarafımıza gönderilecektir.

Banka:  İş bankası TOBB Şubesi

Hesap Adı: Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklamasına; TC No, İsim Soyisim, 150 TL Belge Basım Bedeli ifadesini yazınız .


BELGE TESLİMİ

Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulması/imzalanması sureti ile ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı  ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Belgeler geldiği zaman sizinle iletişime geçilecektir.

Belge Teslim Formu (PB.PR08.F01)
Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi (PB.TAL01.F01)

Adres: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  (Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No: 481 Kepez/Antalya 4. Kat)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi yeterlilikte tanımlanmış ve ulusal yeterlilikte detayları belirtilmiştir.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Detaylı bilgi için:
                            Tuğgin BİLİRGEN 0242 314 37 92
                            Tolga Cenk TÜRK 0242 314 37 91


Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Kaynakçalar

1 TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK2 TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Dosyalar

17UY0332-4 Rev 00 Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlilik (Seviye 4)
17UY0333-5 Rev 0 Sorumlu Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlilik (Seviye 5)
SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER Seviye 4
SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER Seviye 5
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Ulusal Yeterliliği Performans Sınavları Senaryosu
Emlak Örnek Uygulama Notu
Başvuru Formu - Emlak Danışmanı Seviye 4
Başvuru Formu - Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5
Koronavirüs Kapsamında Adaylardan Alınacak Taahüt

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap