SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU

ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen “Servis Aracı Şoförü Seviye 3” mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları Antalya’da gerçekleştirilecektir.

“Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin aşağıdaki maddelerinde;

MADDE 9 – (1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler;

f) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalı,

GEÇİCİ MADDE 2– (3) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin uygulamasına 3/9/2020 tarihinde geçilir, denilmektedir.

Bu kapsamda 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.”

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri ATSO MESEM’e teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve başvuru esnasında getirilmesi gerekmektedir. Eksik evrak alınamamaktadır. Yeterli sayıya ulaşıldığı zaman sınav programı açılmaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Elektronik Başvuru Formu (ilgili dosyalar altında yer almaktadır.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Fotoğraf (2 adet)

4) Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Sınav ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)

5) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen Sürücü Belgesi,

6) SRC 2 Mesleki Yeterlilik Belgesi,

7) Yetkili merkezden alınmış "Psikoteknik Test Raporu"

8) Adli Sicil Kaydı (Türk Ceza Kanununun "Cinsel saldırı" başlıklı 102.,"Çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103., "Reşit olmayanla cinsel ilişki" başlıklı 104., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" başlıklı 188., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" başlıklı 190., "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" başlıklı 191., " Fuhuş" başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Sarhoşluk" başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)

Banka: İş bankası TOBB Şubesi

Hesap Adı: Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklamasına; İsim Soyisim, TC No, Yeterlilik Adı, Antalya ifadesini yazınız.

(Örnek 1: Ahmet K,12345678910, Şoför S3, Antalya)

NOT: Sınav ücreti 610 TL olup, sınavın herhangi bir aşamasından başarısız olunması durumunda ücretsiz olarak 2 kez daha sınava girme hakkınız bulunmaktadır.

Sınavdan başarılı olunduğunda Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yatırılmak üzere ayrıca 150 TL belge basım bedeli talep edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen üyelerimiz ve/veya çalışanlarının aşağıdaki iletişim bilgilerinden Odamıza ulaşarak sınav için ön başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisine Mesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden Hızlı Erişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanından kişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. 

SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ, ŞİKÂYET VE ÖNERİ HAKKI DUYURUSU

TANIMLAR

İtiraz:Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak PB.PR09.F01 Şikâyet Formu ve PB.PR09.F02 İtiraz Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.

DETAYLI BİLGİ VE GEREKLİ FORMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

BELGE BASIM BEDELİNİN ÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olan adaylar belge basım ücreti olan 150 TL aşağıda belirtilen hesaba yatırması gerekmekte olup dekontun ivedilikle elden veya info@atsomesem.org.tr, tbilirgen@atso.org.tr, tturk@atso.org.tr eposta ile  tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Belge basım ücretinin ödenmesine müteakip belgeler basılacak ve imza karşılığında tarafınıza teslim edilecektir..

 Banka: İş bankası TOBB Şubesi

 Hesap Adı: Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

 IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

 Dekont Açıklamasına; TC No, İsim Soyisim, şöförs3 150 TL Belge Basım Bedeli ifadesini yazınız.

 

BELGE TESLİMİ

Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulması/imzalanması sureti ile ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı  ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Belgeler geldiği zaman sizinle iletişime geçilecektir.

Belge Teslim Formu (PB.PR08.F01)

Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi (PB.TAL01.F01)

Adres: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  (Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No: 481 Kepez/Antalya 4. Kat)

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

İletişim Merkezi:

0850 346 75 39 -  +90 242 314 37 37

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Kaynakçalar

1 OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete- (Sayı : 30221)

İlgili Dosyalar

Elektronik Başvuru Formu - (Servis Aracı Şoförü Seviye 3)
17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Ulusal Yeterlilik

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap