532513 SINAV SONUCU - MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV SONUCU AÇIKLANMIŞTIR.

14 EKİM TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 YETERLİLİĞİNE AİT SINAV SONUCU AÇIKLANMIŞTIR.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisineMesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden HızlıErişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanındankişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. 

BAŞARILI OLAN KATILIMCILARIN BELGE BASIMBEDELİNİ 150 TL YATIRIP (ATSOMESEM)’E İLETMESİ GEREKMEKTEDİR.

SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİNTIKLAYINIZ.

Sınav sonucunuz e-devletüzerinden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN KONTROLETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Örnek tablo aşağıda verilmiştir.

ÖrnekBilgilendirme: Motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı seviye 4

YETERLILIK

BIRIM KODU

BIRIM ADI

TÜR

SINAV TARIHI

SINAV ID

KURULUŞ ADI

PUAN

BAŞARI DURUMU

17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

17UY0298-4/B2

Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım-Satım İşlemleri

P1

14/10/2020

532513

TOBB MEYBEM A.Ş

85

Başarılı

17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

17UY0298-4/B2

Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım-Satım İşlemleri

T1

14/10/2020

532513

TOBB MEYBEM A.Ş

90

Başarılı

17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

17UY0298-4/A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

T1

14/10/2020

532513

TOBB MEYBEM A.Ş

85

Başarılı

 T1Teorik Sınav Geçme notu 70’dir. – P1Uygulama Sınav Geçme notu 80’dir.

BELGE BASIM BEDELİNİNÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olanadaylar belge basım ücreti olan 150 TLaşağıda belirtilen hesaba yatırması gerekmekte olup dekontun ivedilikle eldenveya info@atsomesem.org.tr ve/veya tbilirgen@atsomesem.org.tr e-postaadresine iletilmesi gerekmektedir.

Belge basım ücretininödenmesine müteakip belgelerin basılma süreci başlayacaktır. Belgeler geldiğizaman web sitemizde duyurulacaktır.

Banka:  İş bankasıTOBB Şubesi

Hesap Adı: TOBB MEYBEMMesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 00142011 1580 36  nolu”hesaba yatırılması vedekontların ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklamasına; TCNo, İsim Soyisim, 150 TL ifadesini yazınız.

SINAVSONUCUNA İTİRAZ, ŞİKAYET VE ÖNERİ HAKKI

Adres

TOBB İkiz Kuleleri C Kule 15. Kat MEYBEM Ofisi Dumlupınar Bulvarı No:252 ANKARA06530 TÜRKİYE

Telefon: +90 312 218 26 20- Faks:+90 312 218 26 29 -Lütfen ÇağrıMerkezini arayınız.

İtiraz şikayet ve öneri kapsamında yukarıdabelirtilen iletişim yöntemlerini kullanabilirsiniz.

TANIMLAR

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin,belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınmasıyönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşunayapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirmebildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlüşikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi,e-posta yoluyla) yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz veşikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içindeyapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptaledilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgilialınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildirimindenitibaren 5 (beş) iş günüdür.

SINAV HAKKI

Motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı seviye 4 mesleki yeterlilik sınavındabaşarısız olunan birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücretödemeden iki defa daha sınava girme hakkı mevcuttur. Adaylar açılacak sınavlara alınacaktır.

Belirtilen sınav hakkını kullanan ve başarısız olan aday ücret ödemeksureti ile yeniden sınav başvurusu yapabilir.

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap