ATSO ile MYK arasında "Ulusal Mesleki Yeterlilikleri Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı

İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Projesi kapsamında ATSO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında "Ulusal Mesleki Yeterlilikleri Hazırlama İşbirliği Protokolü" ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çelik tarafından 23.12.2011 tarihinde imzalandı.

ATSO tarafından hazırlanan “İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSOMESEM)” isimli, toplam bütçesi 270.989,85 Avro olan projemiz kapsamında turizm sektörünün alt sektörü olan yiyecek içecek hizmetleri alanında servis görevlisi (seviye 2-3-4), bar görevlisi (seviye 4) ve servis yöneticisi (seviye 5) meslek alanlarında ulusal mesleki yeterliliklerin hazırlanması ve  Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Meslek Standartları ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir  akredite sertifikasyon merkezinin kurulması amaçlanmaktadır.


ATSO tarafından hazırlanan proje ile turizm sektörü çalışanlarının yaklaşık olarak 1/3’ ini tek başına oluşturan yiyecek ve içecek sektörü ile ilgili bir sınav ve sertifikasyon merkezinin ATSO bünyesinde kurulacağını belirten Budak, “Bugün turizm sektörüne yönelik çok sayıda eğitim ve belgelendirme yapan kurumlarda verilen eğitimlerin iş hayatının ihtiyaçları ile örtüşmesi noktasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. İşverenler, işe uygun kriterleri taşıyan doğru kişiyi istihdam etmekte zorlanmakta, bunun sonucu olarak, iş başı eğitim masraflarını karşılamak ve yüksek işgücü devir oranı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Çalışanlar ise, mesleki yeterliliklerini sergilemekte zorluk çekmekte, kendilerini geliştirememekte ve meslekte yükselme noktasında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu proje ile sektör tarafından dile getirilen bu sorunlara ATSO olarak çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Projemiz ile artık yetkinliği AB ülkelerinde geçerli olan bir belge ile kanıtlanmış, servis görevlileri, bar görevlileri ve servis yöneticileri sektörde görev alacak. İşverenler, işin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin sektörde istihdam edilmesini sağlayarak, sürdürülebilir rekabet gücünü ve hizmet kalitesini arttırabileceklerini” ifade etti.

Odamız ile MYK arasında imzalanan “Ulusal Yeterlilikleri Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında mesleki ulusal yeterliliklerin oluşturulması ile ilgili olarak değerlendirme yapan ATSO Başkanı Çetin Osman BUDAK, Servis görevlisi (seviye 2-3-4), bar görevlisi (seviye 4), ve servis yöneticisi (seviye 5) mesleklerinde, ilgili meslek komitesi temsilcisi ve sektörde görev yapan uzmanlardan oluşan “Ulusal Yeterlilikleri Hazırlama Komitesi” tarafından mesleki yeterlilik çalışmalarının 4 ay içinde tamamlanarak hazırlanacak yeterliliklerin MYK’nın onayına sunulacağını belirtti.

 ATSO’nun önderliğinde hazırlanan projenin ulusal düzeyde uygulanmasında ve özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki hedef kitlere ulaşmasında destek sağlayan proje ortaklarımız Alanya, Fethiye, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odaları, Bodrum Ticaret Odası, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği ve proje iştirakçilerimiz olan Türkiye İş Kurumu Antalya İl Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun işbirliği ile yürütülecek olan proje ülkedeki sınırlı sayıda gerçekleştirilen projelerden biri olup bölgemiz ve ülkemiz açısından da yiyecek içecek sektöründe tek olma özelliğine sahiptir.

 

Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Galeri

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap