Kuyumcu S4 Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı 25 Ocak 2023 Tarihinde ATSO'da Gerçekleştirilecektir.

ATSO, ATSO MESEM ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, belge zorunluluğunun bulunduğu “Kuyumcu S4” mesleki yeterlilik belgesi sınav başvuruları Odamız tarafından alınmakta olup, sınavlar TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından ATSO’da gerçekleştirilecektir.

“Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19 Mart 2022 Tarihli ve31783 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre kuyum ticareti yapabilmek için "işletme adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olma" şartı aranırken, bu belgenin alınabilmesi için kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık belgesi olması gerekiyordu. Değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuyumculara da yetki belgesi verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.

Adayın, başvuru yaptığı tarih itibari ile 1 yıl içerisinde 1 defa ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır. 

Kuyumcu S4 mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları, yazılı (teorik) ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Teorik ve uygulama sınavları, Odamızın eğitim/toplantı salonlarında yapılacaktır. Her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaktır.


SINAV BAŞVURU EVRAKLARI  

1) TOBB MEYBEM Personel Belgelendirme Başvuru Formu

2) 2 adet vesikalık Fotoğraf

3) 1 adet Kimlik Fotokopisi

4) Ödeme dekontu

Sınav Ücretinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Hesap Adı: TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş

Şube: İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ

IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36

Dekont Açıklaması: T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Kuyumcu S4 Sınav Ücreti Yazılmalıdır.

MYK Sınav Bedeli : 1.600 TL 

Sınav başvuru evraklarını eksiksiz bir şekilde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kat Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğüne teslim ediniz.

İletişim: 0242 314 37 43, 0242 314 37 49, 0242 314 37 92

YETERLİLİK DETAYLARI

I. Alternatif A1+A2

Yeterlilik Birimleri

Teorik

Performans

Mülakat

Yeterlilik Birimi Ücreti

21UY0441-4/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu Yeterlilik Birimi (Rev 0)

Soru Sayısı: 15
Sınav Süresi: 23 dk.
Sınav Geçme Oranı (%): 70

Sınav Yok

Sınav Yok

250,00

21UY0441-4/A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları (Rev 0)

Soru Sayısı: 20
Sınav Süresi: 30 dk.
Sınav Geçme Oranı (%): 70

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

1350,00

Toplam

  1.600,00 TL


BELGE BASIM BEDELİNİN ÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olan adaylar belge basım ücreti olan 300 TL aşağıda belirtilen hesaba yatırması ve aşağıda belirtilen eposta hesaplarına iletilmesi gerekmektedir.

betulguzel@atso.org.tr - dkatirci@atso.org.tr - tbilirgen@atso.org.tr -  eposta hesaplarına gönderiniz.

Belge basım ücretinin yatırılacağı hesap bilgisi

Banka: İş bankası AKAY Şubesi

Hesap Adı: TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların  ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklaması: T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Kuyumcu S4 Belge Bedeli Yazılmalıdır.

Dekontu betulguzel@atso.org.tr  -  dkatirci@atso.org.tr  -   tbilirgen@atso.org.tr adresine iletebilirsiniz. 


SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisine Mesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden Hızlı Erişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanından kişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. 


Sınav sonucu sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde açıklanması planlanmaktadır.


SINAV SONUCUNA İTİRAZ, ŞİKAYET VE ÖNERİ HAKKI DUYURUSU

TANIMLAR

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak  yapılabilir. 

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 iş günü içinde yapılabilir.

Yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.

BELGE TESLİMİ

Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulması/imzalanması sureti ile ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Belgeler geldiği zaman sizinle iletişime geçilecektir.

Adres: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  (Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No: 481 Kepez/Antalya 4. Kat)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi yeterlilikte tanımlanmış ve ulusal yeterlilikte detayları belirtilmiştir.


Not: Kuyumcu S4 Mesleki Yeterlilik bilgilendirmesi 25 Ocak 2023 Saat: 09:00 da başlayacaktır.

Sınav Tarihi:  25 Ocak 2023 Çarşamba

Teorik Sınav Saati: 09:30

Performans Sınav Saati: 10:30 (Teorik sınavından sonra başlayacaktır.)

Sınav Yeri: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kat Eğitim Salonu

Sınav Adresi: Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No:481 07310 Kepez/Antalya

Sınav katılımcı listesini kontrol ediniz.

İletişim: 0242 314 37 43, 0242 314 37 49, 0242 314 37 92Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

İlgili Dosyalar

Kuyumcu S4 Ulusal Mesleki Yeterlilik
TOBB MEYBEM Kuyumcu S4 Sınav Başvuru Formu
Sınav İçeriği ve Soru Sayıları
Kuyumcu S4 Sınav Başvuru Listesi 25 Ocak 2023

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap