1231464 -Kuyumcu S4 Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınav Sonucu Açıklanmıştır.

ATSO, ATSO MESEM ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 25 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kat Eğitim salonlarında gerçekleştirilen Kuyumcu S4 Mesleki Yeterlilik sınav sonucu açıklanmıştır.

Belge almaya hak kazanan kişilerin belge basım bedelini ödemesi ve tarafımıza iletilmesi neticesinde basım süreci başlatılacaktır. 

Basım bedeli ödemesi yapılan dekontlar merkeze iletilecek olup,  matbaada basılma süreci başlatılacak ve tarafımıza gönderilmesi sağlanacaktır. Belgeler geldiği zaman iletişime geçilecektir.

Belge almaya hak kazanan kişilerin belge basımı için ivedilikle ödeme yapması ve tarafımıza dekontun elden ve/veya eposta ile iletmesini önemle rica ederiz. 

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1) Belge basım bedeli 300 TL yatırılması, (dekont açıklamasına örnek: T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Kuyumcu S4 Belge Bedeli Yazılmalıdır.)

2) Dekontun eposta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


BELGE BASIM BEDELİNİN ÖDENMESİ

Sınavdan başarılı olan adaylar belge basım ücreti olan 300 TL aşağıda belirtilen hesaba yatırması ve aşağıda belirtilen eposta hesaplarına iletilmesi gerekmektedir.

betulguzel@atso.org.tr - dkatirci@atso.org.tr - tbilirgen@atso.org.tr -  eposta hesaplarına gönderiniz.

Belge basım ücretinin yatırılacağı hesap bilgisi

Banka: İş bankası AKAY Şubesi

Hesap Adı: TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

IBAN:TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36  nolu” hesaba yatırılması ve dekontların  ATSOMESEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Dekont Açıklaması: T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Kuyumcu S4 Belge Bedeli Yazılmalıdır.

Dekontu betulguzel@atso.org.tr - dkatirci@atso.org.tr - tbilirgen@atso.org.tr -  eposta hesaplarına gönderiniz.


SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

MYK Web Portalındaki “Sorgulama” başlığı altındaki Aday Sorgulama bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden sınav sonuçlarınızı, belge bilgilerinizi görebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının detaylı bilgisine Mesleki Yeterlilik Kurumunun www.myk.gov.tr  web sitesi üzerinden Hızlı Erişimler altında yer alan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama alanından kişisel bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz. SINAV SONUCUNA İTİRAZ, ŞİKAYET VE ÖNERİ HAKKI DUYURUSU

TANIMLAR

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Öneri: MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi.

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.


BELGE TESLİMİ

Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulması/imzalanması sureti ile ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Belgeler geldiği zaman sizinle iletişime geçilecektir.

Adres: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası- Eğitim ve sertifikasyon müdürlüğü  (Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı  No: 481 Kepez/Antalya 4. Kat)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi yeterlilikte tanımlanmış ve ulusal yeterlilikte detayları belirtilmiştir.

İletişim:0242 314 37 43, 314 37 49, 314 37 92


Duyurular Yazıcı Dostu Okunma 14 Kez

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap