Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla kişiden, belgenin geçerlilik süresinin 2. yılından itibaren 3. yılının sonuna kadar, Gözetim Takip Formu (SPB01-10-F01) ile Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nu (SPB01-10-F04) çalıştığı işletmenin/kuruluşun yetkilisine (İK Müdürü/Servis Müdürü/Operasyon Müdürü vb.)  ( Kişi eğer çalışmıyor ise sahip olduğu belge kapsamında en son çalışmış olduğu işletmeye) doldurtması ve onaylatarak ATSO MESEM’e teslim etmesi istenir 

Gözetim tarihi geçen, Gözetim Takip Formu’nu ve Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formunu ATSO MESEM’e teslim etmeyen belge sahipleri için (belge veriliş/karar tarihinden itibaren 36. ay sonu) belgeler 12 ay süresince, askıya alınacaktır.  Gözetim süreci gerçekleşmemiş ve askı sürecini geçirmiş belgeler süre sonunda iptal edilecektir.

1) ATSO MESEM Gözetim Takip Formunu (SPB01-10-F01) doldurması,

2) Gözetim Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formunu (SPB01-10-F04) çalıştığınız işletmeye yetkili (İK Müdürü/Servis Müdürü/Operasyon Müdürü vb.)  onaylatması (çalışmayan kişiler en son çalıştıkları işletmeye onaylatması) söz konusu belge sahiplerinin  belge gözetim tarihinden önce formların ıslak imzalı asıllarının mutlaka posta-kargo ve/veya elden MESEM'e gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gözetim prosedürüne uygun işlemler yürütülecek ve belgeniz ilk olarak askıya alınacaktır. Askı süresi sonunda belgeniz iptal edilecektir. (Posta ve kargo gönderilerinin merkeze ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden ATSOMESEM sorumlu değildir.)

Askı süresi içerisinde ATSO MESEM Gözetim Takip Formu’nu ve Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formunu  teslim etmeniz neticesinde performans değerlendirme kayıtları incelenecektir. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Askıya alınmış adayların gösterildiği liste gözetim süresi sonunda web sitemizden duyurulacaktır.

Belgenizin askıya alınmaması ve gözetim süresi sonunda iptal edilmemesi için aşağıda yer alan formların bizlere iletiniz.

1) SPB01-10-F01 Gözetim Takip Formu
2) SPB01-10-F04 Gözetim Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu

Gözetim sürecini gerçekleştirmek istemiyor ve belgenizin askı/iptal edilmesini talep ediyorsanız ekte yer alan dilekçeyi doldurup, elden ve/veya e-posta ile bize iletiniz.

Telefon  0242 314 37 92Okunma ( 282 ) Kez

İlgili Dosyalar

ATSO MESEM GÖZETİM TAKİP FORMU
GÖZETİM BELGE YENİLEME PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
DİLEKÇE
Bilgi Notu

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap