Mesleki yeterlilik belgesine ait belge yenileme süreci işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu bağlamda belge sahibi adayların belge yenileme işlemleri iki yöntemden biri kullanarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu belge sahiplerinin aşamaları takip etmesi, gerekli form ve evrakları hazırlaması ve ATSOMESEM'e ivedilikle iletmesi gerekmektedir.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (ATSO MESEM belge yenileme formu, SGK hizmet dökümü) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Not: Belge yenileme  sürecini gerçekleştirmemiş belgeler, geçerlilik süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür ve sonrasında iptal işlemi uygulanır.

Yapılan son mevzuat değişikliği ile belge geçerlilik süresi sonunda 6 ay ek süre tanımlanmıştır.


SINAVSIZ KANIT SUNMAK SURETİ İLE BELGE YENİLEME İŞLEMLERİ

Aşağıda yer alan evrakların ıslak imzalı asıllarının posta-kargo ve/veya elden ivedilikle ATSOMESEM'e gönderilmesi/teslim edilmesi gerekmektedir.

1)Belge Yenileme Formu’nun (SPB01-10-F07) doldurulması ve imzalanması,

2) Servis Görevlisi Seviye 2-3-4,Bar Görevlisi Seviye 4, Servis Yöneticisi Seviye 5, Kahve Bar Görevlisi Seviye 4. Aşçı Seviye 4 mesleği için toplamda 24 ay (2 yıl) veya son altı ay belge almış olduğu meslekte çalıştığını gösteren onaylı resmi kayıt belgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Ünvan Listeli Pirim Hizmet Dökümü)gönderilmesi gerekmektedir. E devlet üzerinden alınmaktadır. (Belgenin KARE KODLU olması zorunludur.) Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Dökümü belgesinde mesleğin belgelendirilmediği durumlarda "(SPB01-10-F07) Belge Yenileme Form'unda yer alan Hizmet Belgesi alanı işletme yetkilisi tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır.

Hazırlamış olduğunuz belgeleri ATSOMESEM iletiniz. İlk önce belgeniz kontrol edilecektir.

Yukarıda yer alan belgelerin belirtilen süreler içerisinde tarafımıza gönderilmemesi durumunda belge yenileme prosedürüne uygun işlemler yürütülecek ve belgeniz iptal edilecektir. (Posta ve kargo gönderilerinin merkeze ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden ATSO MESEM sorumlu değildir.)

Teslim edilen evraklar ATSO MESEM tarafından incelenecektir. İnceleme neticesi olumlu olan belgeler başvuru sahibinden belge yenileme masraf karşılığı 300 TL yatırması talep edilir. Ödeme dekontunu ATSOMESEM'e iletmesi istenir.

HESAP NUMARASI

Hesap Adı: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi

Banka Adı: Halkbank A.Ş.

IBAN: TR83 0001 2009 5700 0016 0001 81

Şube Adı ve kodu: Antalya Şubesi

Not) Değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda belge yenileme kararı alınacaktır.

Sınava gerek kalmaksızın başvuru sahibinin belgesi artı 5 yıl daha uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda ise adaylar güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınava girer.


SINAVLI BELGEYENİLEME SÜRECİ

Şartlar: Servis Görevlisi Seviye 2-3-4, Bar Görevlisi Seviye 4, Servis Yöneticisi Seviye 5 ve Kahve Bar Görevlisi Seviye 4, Aşçı Seviye 4 ulusal mesleki yeterliliklerinde belge alan adaylar,  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay (2yıl); veya son altı ay çalışıldığına dair resmi kayıt sunamaması durumunda, kişinin yeniden sınav başvurusu yaparak (Belge yenile talebine bağlı) sınava girmesi gerekmektedir.

İlgili evrakları teslim etmeyen ve/veya gerekli şartları sağlamayan belgeli kişiler sınava girmek sureti ile belge yenileme işlemlerini yerine getirebilir.

Sınav başvuru evrakları

1.Nüfus cüzdan fotokopisi

2.Adaya ait 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6ay içerisinde ön profilden çekilmiş)

3.Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı

4.Varsa öğrenim durumunu gösteren belge(Servis Görevlisi S2 için zorunlu)

5.MESEM Sınav Başvuru Formu ıslak imzalı sureti

6.Logo/Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi(Belge Almaya Hak Kazanılması durumunda sözleşme şartları geçerli olacaktır.)

Sınav sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda ise adaylar güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınava girer.  Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Yeterlilik uygulama sınav ücretleri için tıklayınız.

Sınav başvurusu talebi yapmayan kişilerin belgeleri belge geçerlilik tarihi sonunda iptale edilecektir.

NOT: www.atsomesem.org.tr web sitemizde yer alan BELGE SORGULAMA linkinden belge geçerlilik durumunu sorgulayabilirsiniz.

Telefon  0242 314 37 92Okunma ( 3.627 ) Kez

İlgili Dosyalar

SPB01-10-F01 Belge Yenileme Formu
Belge Yenileme Formu Bilgilendirme (Formu doldurmadan inceleyiniz)

Galeri

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap