Geçerlilik süresinin bitimine son beş ay (5 ay) kala belge yenileme süreci başlar. Bu bağlamda belge sahibi adayların belge yenileme işlemleri 2 aşamada gerçekleştirilmektedir. Söz konusu belge sahiplerinin aşamaları takip etmesi ve ekte yer alan formları doldurması ve ATSO MESEM'e ivedilikle iletmesi gerekmektedir.

Not: Belge yenileme  sürecini gerçekleştirmemiş belgeler, geçerlilik süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür ve sonrasında iptal işlemi uygulanır.


BELGE YENİLEME İŞLEMLERİ 

Birinci Aşamada Adayların Yapacağı İşlemler

Aşağıda yer alan evrakların ıslak imzalı asıllarının posta-kargo ve/veya elden ivedilikle ATSO MESEM'e gönderilmesi/teslim edilmesi gerekmektedir.

1)ATSO MESEM Gözetim Takip Formunu (SPB01-10-F01)doldurması,

2)Gözetim Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formunu (SPB01-10-F04)çalıştığınız işletmeye (yetkili İK Müdürü/Servis Müdürü/Operasyon Müdürü vb.)  onaylatması (çalışmayan kişiler en son çalıştıkları işletmeye onaylatması)

3)Belge Yenileme Formu’nun (SPB01-10-F07) doldurulması ve imzalanması,

4) Servis Görevlisi Seviye 2-3-4,Bar Görevlisi Seviye 4, Servis Yöneticisi Seviye 5, Kahve Bar Görevlisi Seviye 4. Aşçı Seviye 4 mesleği için toplamda 24 ay (2 yıl) veya son altı ay belge almış olduğu meslekte çalıştığını gösteren onaylı resmi kayıt belgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Ünvan Listeli Pirim Hizmet Dökümü)gönderilmesi gerekmektedir. E devlet üzerinden alınmaktadır. (Belgenin KARE KODLU olması zorunludur.) Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Dökümü belgesinde mesleğin belgelendirilmediği durumlarda "(SPB01-10-F07) Belge Yenileme Form'unda yer alan Hizmet Belgesi alanı işletme yetkilisi tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır.

Yukarıda yer alan belgelerin tarafımıza gönderilmemesi durumunda belge geçerlilik süresi sonucunda gözetim ve belge yenileme prosedürüne uygun işlemler yürütülecek ve belgeniz iptal edilecektir. (Posta ve kargo gönderilerinin merkeze ulaştığı tarih esas alınır;yaşanacak gecikmelerden ATSO MESEM sorumlu değildir.) Teslim edilen evraklar ATSO MESEM tarafından incelenecektir. İnceleme neticesi olumlu olan belgeler için belge yenileme süreci başlatılacaktır.

İkinci Aşamada Adayların Yapacağı İşlemler

1)Değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda belge yenileme kararı alınarak,başvuru sahibinden belge yenileme masraf karşılığı 300 TL tahsil edilir.

Banka Adı: Halkbank A.Ş.

IBAN: TR83 0001 2009 5700 0016 0001 81

Şube Adı ve kodu: Antalya Şubesi

 

Ödeme dekontunu ATSO MESEM'e iletmesi istenir. Sınava gerek kalmaksızın başvuru sahibinin belgesi artı 5 yıl daha uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda ise adaylar güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınava girer. 

2) Servis Görevlisi Seviye 2-3-4, Bar Görevlisi Seviye 4, Servis Yöneticisi Seviye 5 ve Kahve Bar Görevlisi Seviye 4, Aşçı Seviye 4 ulusal mesleki yeterliliklerinde belge alan adaylar,  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay (2 yıl); veya son altı ay  çalışıldığına dair resmi kayıt sunamaması durumunda, kişinin yeniden sınav başvurusu yaparak (Belge yenile talebine bağlı) sınava girmesi gerekmekte olup,ödeme dekontunu ATSO MESEM'e iletmesi istenir. İşlemleri gerçekleştirmeyen kişilerin belgeleri belge geçerlilik tarihi sonunda iptal edilecektir.

Yeterlilik uygulama sınav ücretleri için tıklayınız.

Sınav sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda  ise adaylar güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınava girer.  Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. 

NOT: Belge sorulaması yapmak için www.atsomesem.org.tr web sitemizde yer alan BELGE SORGULAMA linkinden geçerlilik durumunu sorgulayabilirsiniz. 


Belge yenileme sürecini gerçekleştirmek istemiyor ve belgenizin askı/iptal edilmesini talep ediyorsanız ekte yer alan dilekçeyi doldurup, elden ve/veya e-posta ile bize iletiniz.

Telefon  0242 314 37 92Okunma ( 1.230 ) Kez

İlgili Dosyalar

ATSO MESEM GÖZETİM TAKİP FORMU
GÖZETİM BELGE YENİLEME PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
DİLEKÇE
ATSO MESEM BELGE YENİLEME FORMU
Bilgi Notu

Galeri

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap